ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie grantowym w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza.

Wnioski z pozytywną oceną formalną, które zostały przekazane do oceny w Komisji eksperckiej.