Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Beneficjenci

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie grantowym w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza.

Wnioski z pozytywną oceną formalną, które zostały przekazane do oceny w Komisji eksperckiej.