ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Cele

Projekt ”Obywatelskie Roztocze. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”  jest finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2021–2030 w ramach zadania publicznego. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 80. 

Projekt dotyczy udzielenia wsparcia młodym stażem organizacjom społecznym oraz grupom nieformalnym.
Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi: szkolenia oraz warsztaty dla potencjalnych beneficjentów programu grantowego.

Realizacja projektu ”Obywatelskie Roztocze. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” ma umożliwić obywatelom i organizacjom społecznym angażowanie się w różnorodne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza jak również aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów. 


Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności: rozwój aktywności społecznej, zwiększenie roli i ilości inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych,  wspieranie młodych organizacji pozarządowych.