ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
Zadanie publiczne „Obywatelskie Roztocze. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” zostało sfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023: 800 000,00 zł

Zadanie publiczne „Obywatelskie Roztocze. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” polega na udzielaniu mikrodotacji/wsparcia w realizacji lokalnych inicjatyw do 10 000,00 zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych a także prowadzenia działań edukacyjnych z zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i jego ochroną oraz profesjonalizacji działań organizacji społecznych.


Godło Polski