ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Grupa nieformalna Grygiel Team z patronem Kołem Gospodyń Wiejskich w Hedwiżynie

  📌  Grupa nieformalna Grygiel Team z patronem Kołem Gospodyń Wiejskich w Hedwiżynie

  📌 projekt: Cudze chwalicie – swego nie znacie

Działania członków grupy nieformalnej koncentrowały się na organizacji spotkań o charakterze turystycznym, kulinarnym i edukacyjnym związanym z dziedzictwem kulturowym Roztocza.  Działania miały na celu podnieść merytoryczną i praktyczna wiedzę uczestników w tym zakresie. Celem członków grupy nieformalnej było przekazanie uczestnikom projektu wiedzy dotyczącej przebiegu działań wojennych na terenie Roztocza,  promowanie turystyki rowerowej i pieszej a także organizacji warsztatów kulinarnych promujących tradycyjną kuchnię Roztocza.

Gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 05.12.2023