ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Grupa nieformalna TG Sokół Urzędów projekt: Strzelcy Sokoła powracają do Urzędowa – działalność TG Sokół na terenie gminy Urzędów, krzewienie strzelectwa, wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

📌 Grupa nieformalna TG Sokół Urzędów

📌 projekt: Strzelcy Sokoła powracają do Urzędowa – działalność TG Sokół na terenie gminy Urzędów, krzewienie strzelectwa, wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Projekt miał na celu zapoznanie lokalnej społeczności z historią i działalnością Towarzystwa Gimnastycznego Sokół a także zaangażowanie uczestników projektu w krzewienie wartości sokolstwa takich jak wiara, patriotyzm, kultura fizyczna. Projekt miał charakter interaktywny. Członkowie grupy nieformalnej  zorganizowali konferencję, podczas której zaproszeni goście z TG Sokół Lublin przeprowadzili wykład na temat historii i działalności Sokolstwa. W ramach inicjatywy przeprowadzono profesjonalny pokaz umiejętności strzeleckich. Chętni, po teoretycznym szkoleniu z podstaw obsługi broni, mogli spróbować swoich sił w praktyce, a także doskonalić swoje umiejętności w cotygodniowych treningach.

Już w trakcie promowania projektu swoje uczestnictwo i pomoc deklarowały kolejne osoby, które czynnie brały udział w jego realizacji. Wspólne idee i cele a także motywacja i chęć działania zaowocowały sformalizowaniem grupy i utworzeniem Stowarzyszenia TG Sokół w Urzędowe. Serdecznie gratulujemy!  

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego