ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Grupa nieformalna Kto nie był w Magdalence z patronem Stowarzyszeniem LTM- Lubię To Miasto

 📌 Grupa nieformalna Kto nie był w Magdalence z patronem Stowarzyszeniem LTM- Lubię To Miasto

 📌 projekt: Rajd rowerowy szklakiem dziedzictwa kulturowego i naturalnego pogranicza

Działania członków grupy nieformalnej koncentrowały się na organizacji dwudniowego rajdu rowerowego szlakiem architektury sakralnej, dworskiej oraz dziedzictwa naturalnego pogranicza. Celem projektu była poprawa ochrony dziedzictwa kulturowego przed zapomnieniem oraz promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa Roztocza.. Trasa rajdu liczy około 135 km i prowadziła przez przygraniczne tereny powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego. 100 uczestników rajdu mogło obserwować panoramę Roztocza w punktach widokowych jak i obserwować po drodze wiele gatunków ptaków i zwierząt charakterystycznych dla tego regionu. Ponad to uczestnicy zapoznali się z  architekturą sakralną i dworską Roztocza w tym zachowanymi ikonami i obrazami stanowiącymi ich wyposażenie. Został przygotowany folder z wyznaczoną trasą rajdu oraz z oznaczonymi obiektami strategicznymi stanowiącymi tzw. kamieniami milowymi na trasie rajdu rowerowego np. obiekty turystyczne, stanowiące dziedzictwo kulturalno-architektoniczne lub dziedzictwo naturalne.

Gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 23.11.2023