ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Tyszowiecka Orkiestra Dęta

 📌 Tyszowiecka Orkiestra Dęta

  📌 projekt: A moja koszula pięknie haftowana! Roztoczańskie wzory na nowo użyte

Celem inicjatywy stowarzyszenia Tyszowiecka Orkiestra Dęta było propagowanie dziedzictwa kulturowego i promocja Roztocza poprzez zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Tyszowce w ochronę, kontynuowanie i propagowanie elementów kulturowego dziedzictwa regionu. W ramach realizacji zadania, uczestnicy projektu najpierw zdobyli informacje na temat tradycyjnego haftu ludowego ziemi tomaszowskiej, odwiedzili muzeum regionalne w Tomaszowie Lubelskim i Centrum Tradycji Regionalnej przy TDK, spotkali się z regionalistą i etnografem, który przybliżył historię haftów typowych dla ziemi tomaszowskiej. W dalszej części projektu zorganizowano ogólnodostępny koncert orkiestry dętej w strojach z motywem tradycyjnego haftu tomaszowskiego, co znacznie podniosło wizualną atrakcyjność zespołu muzycznego.

Gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 21.11.2023