ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Stowarzyszenie im. Marianny Gumieli – Powrót do źródeł

 📌 Stowarzyszenie im. Marianny Gumieli – Powrót do źródeł

 📌 projekt: Opracowanie i wydanie śpiewnika z pieśniami z repertuaru Marianny Gumieli

Celem  zadania było propagowanie muzycznej twórczości ludowej jako dziedzictwa kulturowego  regionu poprzez opracowanie i wydanie śpiewnika z pieśniami z repertuaru Marianny Gumieli – wybitnej śpiewaczki ludowej z Roztocza. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzebę ochrony dorobku materialnego poprzednich pokoleń.

Realizacja projektu przyczyniła się do zabezpieczenia zapisów nutowych i tekstowych pieśni śpiewanych przez Mariannę Gumiela, która była wybitną śpiewaczka ludową z Roztocza o oryginalnej barwie głosu. Pani Marianna Gumiela była laureatka festiwali folklorystycznych o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim w latach od 1976 do 2000 roku. Dokumentacje śpiewów M. Gumieli znajdują się w archiwach Polskiego Radia Instytutu Sztuki, UMCS i innych. Realizacja projektu polegająca na wydaniu śpiewnika z repertuaru pani Marianny Gumieli przyczyniła się do budowania więzi i tożsamości regionalnej mieszkańców Roztocza, wzmocnienia świadomość wartości dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji projektu wydano śpiewnik z  zapisane nutowo oraz tekstowo ponad 40 pieśni. W śpiewniku znalazła  się także nota biograficzna o artystce ludowej, a także recenzja śpiewnika. Uroczysta promocja śpiewniku odbyła się podczas I Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego im. Marianny Gumieli.

Gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 21.11.2023