ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

KGW Niedzieliska Kolonia

📌 KGW Niedzieliska Kolonia

📌 projekt: Nasze korzenie, nasz dom – historia wsi Niedzieliska Kolonia

W ramach zrealizowanego zadania została wydana broszura pt. „Nasze korzenie, nasz dom – historia wsi Niedzieliska Kolonia”. Mieszkańcy wsi oraz ich potomkowie wyrażali głębokie zainteresowanie historią swojej miejscowości, dlatego stworzenie rzetelnego i trwałego źródła informacji cieszyło się ogromnym poparciem i zainteresowaniem. Kolejnym elementem projektu było spotkanie z autorkami broszury, w którym uczestniczyło niespełna 70 osób. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko wysłuchać historii, ale także porozmawiać z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i wspomnieniami. Podczas spotkania można było także obejrzeć wystawę 30 zdjęć, które przedstawiały mieszkańców i dawne domostwa wsi Niedzieliska Kolonia. Wystawa została przeniesiona do świetlicy wiejskiej, gdzie stała jest stałym elementem „kącika historycznego”. Następnym elementem zrealizowanego projektu było postawienie tablicy informacyjnej, na której umieszczono takie informacje jak: krótka historia wsi, mapka, zdjęcia archiwalne, wskazanie miejsc atrakcyjnych turystycznie (kapliczki, krzyże, pomniki). Zarówno wydruk broszury, spotkanie autorskie, jak i wystawa zdjęć przyczyniły się do ochrony dziedzictwa kulturowego, kształtowania postawy szacunku dla takich wartości jak patriotyzm, przynależności do rodziny i lokalnej wspólnoty.

Gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 21.11.2023