ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Grupa nieformalna Nowa Szastarka

 📌 Grupa nieformalna Nowa Szastarka

 📌 projekt: Pierwszy etap renowacji grobowca na cmentarzu w Polichnie Czwartej, gdzie pochowano zamordowanych w dn. 29 września 1939 roku jedenastu mieszkańców wsi Polichna

Celem projektu grupy nieformalnej Nowa Szastarka było wykonanie pierwszego etapu renowacji grobowca znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Polichnie Czwartej, gdzie pochowano zamordowanych w dn. 29 września 1939 roku jedenastu mieszkańców wsi Polichna. Mord miał miejsce w miejscowości Słodków w sąsiedniej Gminie Kraśnik i był odwetem za zaatakowanie w okolicach Polichny i Szastarki, przemieszczającego się oddziału niemieckiego. Od 1959r. pomnik nie był remontowany a jedynie bieżąco konserwowany przez rodziny. Obecnie podstawa nagrobka posiada już znaczące ubytki, a płyty lastrykowe uległy erozji. Mało czytelne stały się napisy na grobowcu. W ramach projektu dokonano rozbiórki istniejącego grobowca, skuto płyt lastrykowych i uporządkowano gruntu wokół pomnika. Następnie wykonano zbrojenia i zalano zaprawą cementową podstawy nagrobka i nakrywy nagrobka.

Głównym celem inicjatywy była ochrona dziedzictwa kulturowego, krzewienie historii, postaw patriotycznych i upamiętnienie zamordowanych mieszkańców Polichny podczas II wojny światowej.

W czasie realizacji działań, członkowie grupy nieformalnej założyli stowarzyszenie.

Gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 21.11.2023