ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Forum Samorządowe Zamojszczyzny

📌 Forum Samorządowe Zamojszczyzny

📌 projekt: Nieznane cmentarzysko kurhanowe w Lipsku Polesiu

W ramach realizacji inicjatywy zostały zakupione oraz zamontowane tablice informacyjne z bogatymi opisami historii wczesnośredniowiecznego cmentarzyska kurhanowego z okres plemiennego (początki powstania państwa Polskiego) w Lipsku Polesiu.

Nowopowstała ścieżka edukacyjna cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród turystów przybywających na Roztocze jak i lokalnej społeczności.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz aktywizacja lokalnej społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego.

Gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 15.09.2023