ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Koło Gospodyń Wiejskich ” Pod Olchą ” w Olszance

📌 Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Olchą” w Olszance

📌  projekt: Na rozstaju dróg- rekonstrukcja przydrożnego krzyża

W ramach projektu przeprowadzono rekonstrukcję ponad stuletniego krzyża w miejscowości Zagroble. Krzyż ten powstał w roku 1922 i na stale wpisał się w krajobraz miejscowości. Dla zachowania wartości historycznej w czasie rekonstrukcji zostały wykorzystane elementy ze starego krzyża. Jest to obiekt niezwykle ważny dla lokalnej ludności, trwale wpisany w krajobraz miejscowości oraz serca mieszkańców.

Pracę polegały na rekonstrukcji krzyża, wykonaniu rzeźby modlącego się dziecka, ołtarza i zagospodarowania terenu wokół krzyża.


Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zachowania dziedzictwa kulturowego, wzrostu świadomości historycznej lokalnej społeczności oraz poziomu zintegrowania mieszkańców.

Serdecznie gratulujemy realizacji!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 12.09.2023