ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Wyniki konkursu grantowego Obywatelskie Roztocze 2023

Publikujemy listę wniosków, złożonych w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” po ocenie merytorycznej – edycja 2023.

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy pomysłów na społeczne inicjatywy lokalne oraz pasji i determinacji w działaniu na rzecz dobra wspólnego.

Z Wnioskodawcami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Operatora Projektu, w celu przekazania informacji o procedurze podpisania umowy oraz prośbie dokonania ewentualnej korekty oferty zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 czerwca 2023 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Pobierz wynik

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030
Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 31.05.2023