ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Grupa nieformalna „Grupa Trzymająca Mapę” projekt: Turystyczno-historyczna mapa Gminy Dzwola

📌 Grupa nieformalna Grupa Trzymająca Mapę  

📌 projekt: Turystyczno-historyczna mapa Gminy Dzwola

W ramach inicjatywy członkowie grupy nieformalnej Grupa Trzymająca Mapę zaprojektowali turystyczno-historyczną mapę Gminy Dzwola. Mapę wydano w nakładzie ponad 1600 sztuk. Celem projektu jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznawania i odkrywania turystycznych walorów Roztocza oraz uświadomienie jak wiele  ważnych historycznie miejsc znajduje się na terenie gminy Dzwola, która jest największą gminą powiatu janowskiego.

Ponad 50% powierzchni Gminy Dzwola stanowi teren zalesiony, należący do kompleksu Lasów Janowskich. Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy „Lasy janowskie”, część terenu wchodzi w skład Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto, na obszarze gminy znajduje się fragment terenu należącego do rezerwatu „Szklarnia”,  w pobliżu wsi Flisy, znajduje się rezerwat leśno–torfowiskowy „Kacze Błota”, występują  liczne szlaki rowerowe m.in. „Czarna Perła” oraz „Wyprawa do leśnego skarbca”. Członkowie grupy nieformalnej zorganizowali pięć spotkań promujących zadanie, każdy uczestnik takiego wydarzenia otrzymał bezpłatny egzemplarz mapy. Ponadto rozesłano mapy do 29 instytucji kultury, jednostek samorządowych i bibliotek z terenu Roztocza.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 02.12.2022