ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Olchą” w Olszance „Odnowienie krzyża”

📌 Koło Gospodyń Wiejskich „Pod Olchą” w Olszance

📌 projekt: Odnowienie krzyża

W ramach projektu przeprowadzono rekonstrukcję ponad stuletniego krzyża epidemicznego w miejscowości Olszanka. Jest to obiekt niezwykle ważny dla miejscowej ludności, trwale wpisany w krajobraz miejscowości oraz serca mieszkańców.

Pracę polegały na rekonstrukcji krzyża, wykonaniu rzeźby modlącego się dziecka wykonanie nowego fundamentu i zagospodarowania terenu wokół krzyża. Mieszkańcy Olszanki w fundamencie umieścili kapsułę czasu z historią swojej miejscowości, podpisami oraz fragmentami poprzedniego krzyża.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do zachowania dziedzictwa kulturowego, wzrostu świadomości historycznej lokalnej społeczności oraz poziomu zintegrowania mieszkańców.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 08.11.2022