ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

KGW „Allibabki” w Pulczynowie „Na ludowo po Roztoczu”

📌 KGW „Allibabki” w Pulczynowie

📌 projekt: Na ludowo po Roztoczu

W ramach projektu Panie z KGW w Pulczynowie podjęły się organizacji dwóch wspaniałych wydarzeń: rajdu rowerowego oraz warsztatów potrwa regionalnych zakończonych wspólnych biesiadowaniem. Swojej działania adresowały do dzieci, młodzieży oraz dorosłych co sprzyjało zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych a tym samym umożliwiło zapoznanie młodego pokolenia z regionalną tradycją ludową.

Trasa rajdu przebiegała przez najurokliwsze zakątki regionu, z uwzględnieniem wzgórza „Polak”. Uczestnicy rajdu rowerowego zapoznali się z walorami przyrodniczymi Roztocza oraz poznali lokalną historię. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do aktywizacji środowisk organizacji pozarządowych, propagowanie polskiej tradycji ludowej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 08.11.2022