ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Drzeworytnicy z Roztocza „Drzeworyt jako obraz Roztocza”

📌 Grupa nieformalna Drzeworytnicy z Roztocza

📌 projekt: Drzeworyt jako obraz Roztocza

W ramach projektu realizowanego przez grupę nieformalną Drzeworytnicy z Roztocza zorganizowano warsztaty drzeworytnicze. Aktualnie trwają prace nad wystawą oraz katalogiem. Po więcej informacji na temat drzeworytu płazowskiego zapraszamy na profil Drzeworyt Płazowski

11 lipca 2022 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano wpisu do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego działania reaktywacyjne i rozwojowe oparte o tradycję drzeworytu płazowskiego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego


Data publikacji: 26.09.2022