ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza – wyniki oceny merytorycznej

W załączeniu publikujemy listę po ocenie merytorycznej wniosków w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” – nabór 2022

Z wnioskodawcami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Operatora Projektu, w celu przekazania informacji o procedurze podpisania umowy oraz prośbie dokonania ewentualnej korekty oferty zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej.

W przypadku wniosków przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 15 czerwca 2022 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie realizacji działań od tego terminu).

Lista wniosków po ocenie merytorycznej – Obywatelskie Roztocze 2022


Data publikacji: 15.06.2022