ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w naborze na realizację inicjatyw w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”

Lista wniosków po ocenie formalnej Obywatelskie Roztocze 2022


Data publikacji: 06.06.2022