ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Strażniczka Kresowej Mowy

Kolejny projekt zrealizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”

📌 realizator: Grupa nieformalna Pasjonaci Historii Regionalnej

📌 projekt: Strażniczka Kresowej Mowy

Celem projektu jest wydanie książki pt. Strażniczka Kresowej Mowy, w której zostanie przedstawiona sylwetka oraz działania Janiny Szajowskiej z Cieszanowa. Była ona osobą zaangażowaną w ratowanie dziedzictwa kulturowego, a w szczególności gwary opartej na lwowskim bałaku, którą posługiwali się mieszkańcy Kresów Wschodnich, w tym Cieszanowa należącego przed wojną do województwa lwowskiego. Przed ponad 30 lat zapisywała na karteczkach zasłyszane słowa gwarowe, z myślą o ich ocaleniu oraz zebraniu w postaci słownika gwary. Napisała również wspomnienia i wiersze, które nie zostały dotąd wydane. Zgromadziła zbiór starych fotografii. W ramach projektu oprócz wspomnianej publikacji zostały przeprowadzone spotkania promujące książkę z uczniami klas szkół podstawowych oraz seniorami.


Data publikacji: 01.12.2021