ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza

Kolejny projekt realizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”

📌 realizator: Grupa nieformalna Eksploratorzy z Patronem Tarnogrodzkim Towarzystwem Regionalnym

📌 projekt: Skarby Tarnogrodu – grodu u bram Roztocza

Celem projektu było przygotowanie wystawy artefaktów znalezionych podczas robót ziemnych przy przebudowie drogi wojewódzkiej 835 oraz zakup gablot wystawowych. Eksploratorzy współpracujący z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podejmują działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Roztocze. Podczas eksploracji terenu zostało znalezionych wiele przedmiotów o wartości historycznej, Ilość różnorodność oraz wiek artefaktów spowodowały chęć pokazania ich szerszemu gronu odbiorców.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 21 listopada 2021 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury. Pokazano bardzo cenne znaleziska, takie jak polskie złotówki, rosyjskie ruble i kopiejki, austriackie krajcary (datowanie od około 1700 roku), order za stłumienie powstania styczniowego, „raczki”, które zakładano zimą na obcasy (ok. XVI – XVII wiek), podkowy końskie, krzyżyki, pociski, kula armatnia, przedmioty użytkowe, fragmenty ceramiki i wiele innych. Można obejrzeć też drewniane fragmenty palisady i drogi, tzw. dylówki.W ramach projektu będą się odbywały spotkania z eksploratorami, którzy przybliżą związek odnalezionych przedmiotów z historią Tarnogrodu. Uczestnicy otrzymali kartki pocztowe i zakładki do książek promujące ekspozycję „tarnogrodzkich skarbów”.

Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.


Data publikacji: 23.11.2021