ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Kamienne krzyże bruśnieńskie i legendy

Kolejny projekt realizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”

📌 realizator: Stowarzyszenie „Tegit et protegit”

📌 projekt: „Kamienne krzyże bruśnieńskie i legendy”

Celem projektu jest wydanie książki adresowanej do dzieci i rodziców z legendami inspirowanymi historią kamiennych krzyży bruśnieńskich. Książka zawiera rymowane legendy i fotograficzne ilustracje oraz mapkę z obiektami. Celem tej publikacji jest zainspirowanie dzieci, a także ich rodziców lokalnym dziedzictwem kulturowym, historią i sztuką. Niektóre legendy nawiązują do lokalnej sztuki ludowej i rzemieślniczej: drzeworytów płazowskich, hut szkła, garncarstwa i rzeźby.

Legendy tworzą skondensowaną historię regionu, zapisaną w formie baśniowej, przystępnej dla dzieci. Dla rodziców opracowana będzie w tej publikacji część z historią kamieniarki bruśnieńskiej, aby mogli wytłumaczyć dzieciom niektóre aspekty historyczne. W projekcie przewidziano zorganizowanie spotkań z dziećmi, w ten sposób publikacja dotrze bezpośrednio do dużego grona odbiorców. Część nakładu zostanie przekazana do bibliotek z terenu Roztocza. Projekt adresowany jest także do turystów, którzy przy okazji zwiedzania dostaną ciekawe narzędzie do zainteresowania swoich dzieci dziedzictwem kulturowym Roztocza.


Data publikacji: 15.11.2021