ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Kraśnicki dla Niepodległej

Kolejny projekt zrealizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”


📌 realizator: Wschód Lubelskich SERC


📌 projekt: „Kraśnicki dla Niepodległej”


Celem projektu było uczczenie 103. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, a tym samym promocja postaw patriotycznych i kształtowanie świadomej tożsamości obywatelskiej.
W ramach projektu przeprowadzono konferencję naukową poświęconą upowszechnieniu wiedzy o historii i dziedzictwie Polski oraz przedstawieniu historii narodowej jako cennego źródła wartości.
Zorganizowano także „Bieg Niepodległości”, który pozwolił na promocję postaw prozdrowotnych oraz walorów turystycznych i krajoznawczych regionu.Data publikacji: 12.11.2021