ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Rewitalizacja parku podworskiego w Łówczy

Kolejny projekt realizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE”

📌 realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Łówczy

📌 projekt: Rewitalizacja parku podworskiego w Łówczy

Zadaniem projektu jest uporządkowanie parku podworskiego w Łówczy, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Odsłonięcie fundamentów byłego dworu w celu ich ochrony oraz umieszczenie drogowskazów i tablic informacyjnych dotyczących historii miejsca aby upowszechnić dziedzictwo kulturowe i promować Roztocze. Park został rozbudowany i upiększony przez ostatniego dziedzica Łówczy Maksymiliana Liptaya (współzałożyciela biura podróży Orbis). Powstała tam piękna oranżeria, zasadzony został duży sad owocowy, postawione nowe budynki gospodarcze. Po wojnie budynki oraz sad uległy zniszczeniu. Łówcza to malownicza wieś z ogromnym potencjałem turystycznym i bogatą historią. Przebiegają przez nią ścieżki rowerowe, szlak „Architektury Drewnianej” (cerkiew z początku XIX w. z dobrze zachowanym wnętrzem), cmentarz grekokatolicki z pięknymi nagrobkami z bruśnieńskiego kamienia.Data publikacji: 10.11.2021