ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Pierwszy numer czasopisma regionalnego „Przestrzeń Pogranicza. Kwartalnik z Roztocza i Grzędy Sokalskiej. Kultura, historia, społeczeństwo”.

Kolejny projekt realizowany przy wsparciu Euroregion Roztocze w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE”

📌 realizator: Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne

📌 projekt: „Przestrzeń Pogranicza. Kwartalnik z Roztocza i Grzędy Sokalskiej”

W ramach projektu zostanie wydany pierwszy numeru czasopisma regionalnego „Przestrzeń Pogranicza. Kwartalnik z Roztocza i Grzędy Sokalskiej. Kultura, historia, społeczeństwo”. Głównym celem kwartalnikiem jest dokumentowanie wielokulturowego dziedzictwa pogranicza, Roztocza i Grzędy Sokalskiej oraz stworzenie miejsca dla budowania społecznych więzi wśród mieszkańców regionu. Na jego łamach poruszane będą tematy dotyczące działań mających na celu zachowanie lokalnej historii i kultury, kultywowanie tradycji a także problemy natury społecznej wynikające z regionalnych uwarunkowań.Data publikacji: 10.11.2021