Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze - ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

Wyniki konkursu „Obywatelskie Roztocze”!

Wyniki konkursu w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

Niezwłocznie skontaktujemy się z Wnioskodawcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w celu podpisania umów.

W przypadku niepodpisania umowy z którymś z Wnioskodawców będziemy kontaktować się z kolejnymi podmiotami z listy rezerwowej.


Data publikacji: 12.10.2021