ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski    Tel.: 84 543 20 80 E-mail: info@obywatelskieroztocze.pl
A A A

Wyniki konkursu „Obywatelskie Roztocze”!

Wyniki konkursu w ramach realizacji zadania publicznego „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”.

Niezwłocznie skontaktujemy się z Wnioskodawcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, w celu podpisania umów.

W przypadku niepodpisania umowy z którymś z Wnioskodawców będziemy kontaktować się z kolejnymi podmiotami z listy rezerwowej.


Data publikacji: 12.10.2021